Pro sociální firmu
i spolek...

Tamtamy o.p.s.
(sociální firma zabývající
se ekologickým úklidem)

Hravé ilustrace
pro tištěnou a digitální
prezentaci organizace
(logo kampaně,
samolepky, PF, inzerce,
grafika na firemní oděvy,
podklady ke školením
a kurzům, letáky,
ilustrace na web).

Nejsem psychopat z.s.
(spolek zabývající
se problematikou osob
s diagnózou HPO)

Pozitivní forma infografiky
na web na téma zvládání emocí.

error: Content is protected !!