Ostatní tvorba

Mým zájmem je tematická ilustrace, realistická kresba
a abstrakce na téma zvířata, lidé a příroda.

Tematická ilustrace

Abstrakce

Ostatní zvířata

Příroda
a stavby

error: Content is protected !!